Nyt fra Regstrup i politiets døgnrapport

Profilbillede

Regstrup er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Døgnets anmeldelser vedrørende:

 

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Kirkevangen, Gørlev Sj.

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Fasanstien, Rørby, Kalundborg
Heimdalsvej, Benløse, Ringsted (forsøg)
Ringstedvej, Igelsø, Holbæk (forsøg)
Fynsvej, Kirke-Såby

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Therosevej, Yderby Lyng, Sjællands Odde

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen

Tyveri fra køretøjer:

Gersagerparken, Greve


Færdselsuheld – Køge Bugt Motorvejen, Greve

Kl. 06.44 torsdag morgen var flere bilister stødt sammen på Køge Bugt Motorvejen i det nordgående spor ved Greve N-afkørslen.

Det viste sig, at en 23-årig mand fra Glumsø under kørsel i en personbil for sent opdagede, at bilisterne foran i anden vognbane var standset på grund af kødannelse. Han påkørte derfor bagenden af personbilen foran, så den påkørte personbil blev skubbet frem i endnu et køretøj.

Tilkaldt ambulancepersonale kørte en passager fra den 23-åriges bil til kontrol på skadestuen, men der blev ikke konstateret nogen behandlingskrævende skader.

En tavlevogn rykkede også ud til uheldsstedet og sørgede for afspærring af uheldsstedet, mens et bugseringskøretøj fik fjernet de involverede køretøjer, som ikke selv kunne køre fra stedet. Godt en halv time efter anmeldelsen var alle spor farbare igen.
Politiet registrerede blot omstændighederne og parterne i sammenstødet.

Færdselsuheld – Nørupvej / Søstrupvej, Regstrup – Holbæk

Kl. 08.04 var en 37-årig mand fra Holbæk kørt ad Nørupvej i østlig retning og frem over vigelinjen i krydset med Søstrupvej, hvilket bevirkede, at han under krydsning af Søstrupvej blev påkørt på sin højre side. En 40-årig mand fra Rumænien, men med arbejdsmæssig tilknytning til Danmark, kørte samtidig i en varebil ad Søstrupvej i nordlig og kunne ikke undgå påkørslen af den 37-årige bil.

En ambulance rykkede også ud til uheldsstedet, men ingen af parterne havde pådraget sig behandlingskrævende skader som følge af sammenstødet, som politiet undersøger nærmere ud fra en mistanke om, at færdselslovens vigepligtsregler kan være blevet overtrådt.

Færdselsuheld – Havsteensvej / Maglegårdsvej, Roskilde

Kl. 15.19 var en 25-årig kvinde fra Roskilde som fører af en personbil blevet impliceret i et færdselsuheld, efter at hun var kørt ad Maglehøjen mod øst i den hensigt at krydse Maglegårdsvej og fortsætte ligeud videre ad Havsteensvej mod øst.

Efter fremkørsel over vigelinjen på Maglehøjen og under passagen af Maglegårdsvej stødte hun sammen med en 16-årig ung mand, der på cykel kørte ad Maglegårdsvej mod nord.

Cyklisten slap fra sammenstødet uden behandlingskrævende skader og blev på uheldsstedet afhentet af et familiemedlem. Politiet har optaget rapport om sammenstødet ud fra en mistanke om, at færdselslovens vigepligtsbestemmelser kan være blevet overtrådt.

Hurtig knallert – Næstvedvej, Ringsted

Kl. 15.33 så en færdselsbetjent en lille 30-knallert køre ad Næstvedvej mod syd og hurtigere end de tilladte 30 km/t. Føreren var en 15-årig fra Ringsted, som blev sigtet for at have foretaget konstruktive ændringer på knallerten, som politiet skal have undersøge nærmere på et rullefelt, så knallertens maksimale og ulovlige hastighed kan fastslås med sikkerhed. Det vil den sigtede høre nærmere om, inden sagen mod ham afgøres.

Døgnets spiritus- og narkokørsler – hele politikredsen

Hele seks bilister blev sigtet i sager om spiritus- eller narkokørsler forskellige steder i politikredsen, efter politiet havde standset dem med henblik på en rutinemæssig kontrol. Det drejede sig om følgende bilister:

Kl. 15.45 – Vestmotorvejen, Ringsted: en 30-årig mand fra Ringsted blev sigtet for spirituskørsel i en personbil, som han førte, selv om han i forvejen var frakendt kørekortet.
Kl. 21.00 – Holbækvej, Jyderup (Holbæk): en 30-årig mand fra Jyderup blev sigtet for narkokørsel i en personbil (mistanke om påvirkning af kokain).
Kl. 21.37 – Billesborgvej, Herfølge (Køge): en 37-årig mand fra Herfølge blev sigtet for spirituskørsel i en personbil. Hans førerret blev straks inddraget ud fra en forventning om så høj alkoholkoncentration i blodet, at han vil blive frakendt kørekortet senere.
Kl. 23.10 – Karlslunde Rasteplads, Karlslunde (Greve): en 20-årig mand fra Store-Heddinge blev sigtet for narkokørsel i en personbil på rastepladsens område.
Kl. 01.13 – Ærøvej, Høng (Kalundborg): en 35-årig mand fra Høng blev som fører af en personbil sigtet for spirituskørsel, som han nægtede sig skyldig i.
Kl. 03.35 – Strandvej, Høng (Kalundborg): en 53-årig kvinde fra Slagelse blev sigtet for spirituskørsel i den personbil, hun var fører af.

Alle de sigtede fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget blodprøver til undersøgelse for enten alkohol eller euforiserende stoffer, så de vil alle hver især høre nærmere fra politiet, når de forskellige analyseerklæringer foreligger.

Hurtig bilist – Køgevej, Ringsted

Kl. 17.08 målte færdselspolitiet en personbil til at køre med mindst 96 km/t ad Køgevej mod vest i Ringsted by, hvor højst tilladte hastighed inden for bymæssig bebyggelse er 50 km/t.

Føreren af personbilen var en 18-årig mand fra Lejre, som blev sigtet for hastighedsovertrædelsen. Han blev vejledt om, at ud over bøden kunne han forvente en påstand om et kørselsforbud på grund af hastighedsoverskridelsen på mere end 60 %. Den påstand vil komme, fordi hastighedsovertrædelsen af den grovhed skete inden for tre år efter, at han erhvervede sig sit kørekort. For at få kørekortet retur efter et kørselsforbud skal pågældende tage både teori- og køretimer hos en kørelærer samt bestå en ny teori- og køreprøve.

Færdselsuheld – Københavnsvej, Roskilde

Kl. 17.43 rykkede ambulancepersonale og politiet ud til et færdselsuheld på Københavnsvej ved Byledet, idet en fodgænger var blevet påkørt.

Det viste sig, at en 64-årig mand fra Roskilde under kørsel ad Københavnsvej i vestlig retning med lav hastighed påkørte en fodgænger, der var trådt ud på vejen i den tætte trafik. Fodgængeren var en 79-årig mand fra Roskilde, som blev indlagt på et sygehus til behandling for de skader, som han pådrog sig som følge af påkørslen.

Politiet har optaget rapport om færdselsuheldet på grund af fodgængerens tilskadekomst og for at få klarlagt de nærmere omstændigheder ved påkørslen.

Forsøg på svindel via telefonen – Ringsted

Hele tre kvindelige anmeldere fra Ringsted henvendte sig til politiet torsdag eftermiddag og først på aftenen i anledning af nogle telefonopkald fra ukendte personer, der havde forsøgt at fuppe dem. Ingen havde dog lidt et økonomisk tab i anledning af disse mistænkelige opkald.

En 61-årig kvinde om eftermiddagen blev ringet op af en mand, der præsenterede sig som en medarbejder i Rigspolitiet. Årsagen til henvendelsen fra mistænkelige transaktioner på hendes bankkonto, så han talte med hende i ca. 30 minutter uden at få noget udbytte af sine anstrengelser på at fuppe hende.

Først på aftenen kontaktede en 26-årig kvinde politiet, fordi hun havde møbler til salg via et online medie. En interesseret køber ville have et transportfirma til at hente møblerne, men omstændighederne hermed fik den 26-årige til at mistænke køberen for at ville snyde hende. Årsagen var, at den 26-årige selv var ansat i samme transportfirma og undrede sig over fremgangsmåden, hvorefter den mulige køber postulerede, at den 26-årige nu blive afkrævet en bøde på 100.000 kr. af politiet.

En 45-årige kvinde oplyste, at hun også var blevet ringet op af en mand, der præsenterede sig som ansat i politiet. En mand var nemlig ved at oprette et lån i kvindens navn, hvorfor den falske politimand bad den 45-årige om at bruge sit Nem-ID til at kontrollere sin bankkonto. Det undrede kvinden, som vidste, at pengeinstitutter nu kun anvendte Mit-ID for logge ind, så samtalen mellem de to parter sluttede her, og uden at kvinden havde lidt noget tab.

Politiet erindrer om, at ingen myndigheder og heller ikke politiet vil bede om personlige oplysninger og koder mv. via et telefonopkald. Rådet fra politiet er at bede om pågældendes navn og arbejdsplads, hvorefter et kontrolopkald via arbejdspladsens hovedtelefonnummer kan foretages for at kontrollere opkaldets ægthed. Ring aldrig retur på et vist nummer i nummerviseren, men find selv hovedtelefonnummeret frem.

Sovende mænd bortvist fra togstationer – Greve / Roskilde

Kl. 20.32 bad DSB om politiets assistance til at få vækket og bortvist en mand, der lå og sov på perronen på Greve S-station. Politiet fik vækket en spirituspåvirket, 31-årig mand fra Tyskland, men med en arbejdsmæssig tilknytning til Danmark. Han blev bortvist fra stedet uden at blive sigtet for noget, da politiet skønnede ham i stand til at klare sig selv efterfølgende.

Kl. 03.02 måtte politiet igen bortvise en sovende mand fra en togstation, idet en 66-årig mand uden fast bopæl i Roskilde lå og sov i forhallen på Roskilde togstation. Politiet skønnede også ham i stand til at klare sig selv, da han blev sendt væk fra stationsbygningen.

Ægtepar fuppet af svindler - Roskilde

Kl. 21.26 fik politiet en anmeldelse fra et ægtepar på 85 år fra Roskilde om, at de var blevet fuppet af falsk bankmand, der havde formået at få dem til at overføre et større sekscifret beløb til flere anviste bankkonti.

Ægteparret var kl. ca. 17.00 blevet ringet op af en fremmed mand, der havde præsenteret som en ansat i et pengeinstitut, hvor kvinden tilfældigt havde sine konti. En person skulle have misbrugt kvindens Mit-ID til at oprette et lån, hvorfor hun skulle logge ind på sin bankkonto og flytte pengene til tre andre konti i et andet pengeinstitut for undgå svindel.
I løbet af de to timer blev pengene overført til de anviste konti, blev opkaldet afsluttet med en oplysning om, at Rigspolitiet kort efter ville kontakte ægteparret.

Kort efter ringede en mand, der præsenterede sig som ansat i Rigspolitiet, der kunne se, at der var svindlet med pengene på kvindens konti. Derfor ville den falske politimand opfordre manden til også at sikre sine penge ved at overføre dem til andre konti.

Under forsøget på at overføre pengene som anvist af den falske politimand kom der imidlertid oplysninger om, at Mit-ID formentlig blev misbrugt og derfor blev spærret, hvorefter den falske politimand afbrød forbindelsen efter yderligere en times samtale med parret.

Manden mistede således ikke sit sekscifrede beløb, som han forsøgte at overføre, og kunne ved opkald til parrets pengeinstitut få bekræftet, at de havde været udsat for svindel.

En politipatrulje kørte til ægteparrets adresse for at få de præcise oplysninger om den foretagne svindel og i øvrigt vejlede dem i forbindelse med deres kontakt til banken i et forsøg på at få stoppet overførslerne.

Indbrud i lampeforretning – Kirkevangen, Gørlev Sj. - Kalundborg

Kl. 04.48 fik politiet flere anmeldelser om, at nogen var i færd med at bryde i en lampeforretning på Kirkevangen i Gørlev Sj.

Politiet kørte hurtigt til stedet, men traf ikke nogen indbrudstyv ved ankomst til forretningen, der imidlertid var fyldt med røg fra en aktiveret røgkanon. En rude i et vindue ved siden af hovedindgangen var blevet knust, og under tyvens færden i forretningen var nogle kasser blevet væltet rundt.
Ejeren af forretningen ankom til stedet og kunne konstatere, at tyven(e) havde stjålet tre lamper til en værdi af ca. 15.000 kr.

Politiet har undersøgt stedet for eventuelle spor efter tyven(e), som der p.t. ikke foreligger noget signalement af. Flugten fra stedet efter indbruddet har politiet endnu heller ikke fået klarlagt, hvorfor politiet gerne hører fra personer, der kan bidrage med oplysninger hertil. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger om flygtende personer eller køretøjer i området omkring gerningstidspunktet.


OPFØLGNING

 

Varetægtsfængsling – Vold og trusler i toget – Herfølge - Køge

Varetægtsfængsling indtil den 8. december 2022 lød dommeren kendelse på, efter at en 39-årig mand fra Lolland i et grundlovsforhør i Retten i Roskilde torsdag var blevet sigtet for vold og trusler.
Den 39-årige var i spirituspåvirket tilstand steget på regionaltoget i Herfølge og havde efterfølgende overfaldet to unge mænd på 15 og 16 år med slag, spytteri og nikket en skalle, hvorefter han verbalt truede en pige, da hun tilkaldte politiet.
Varetægtsfængslingen skete for at undgå, at den 39-årige kunne begå nye voldstilfælde, idet han tidligere er dømt for vold og i øvrigt havde en anden verserende sag om vold, da han blev fremstillet i grundlovsforhøret.

Denne artikel er skrevet af Søren Schrøder Rasmussen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.
Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi