Ordinær generalforsamling 2017

Profilbillede
Marie Munk

Nyheden er fra Jernløse Boldklub

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Jernløse Boldklub

ONSDAG d. 1/11 kl. 1800

På Skovvejens Skole, afd. Jernløse, Lokale 8

Klubben inviterer til spisning i forbindelse med generalforsamlingen, hvorfor tilmelding er nødvendig

SENEST d. 18/10 til mail: carsten@jernloeseboldklub.dk

Dagsorden:

Valg af dirigent og referent.

Valg af 2 stemmetællere.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formanden.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse ved kassereren.

Behandling af indkomne forslag.

Valg af bestyrelse.

På valg er:

Carsten Jensen - Ønsker ikke genvalg

Dennis Andersen - Ønsker genvalg

Martin Jaksland - Ønsker genvalg

Janne Lorenzen - Ønsker genvalg

Valg af 2 suppleanter.

Valg af 2 revisorer.

Valg af 1 revisor suppleant.

Eventuelt.

Der skal således findes 1 nyt bestyrelsesmedlem, og vi opfordrer alle, der ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet til at stille op.

Såfremt ingen melder sig, har bestyrelsen en kandidat på plads.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 18/10 på mail carsten@jernloeseboldklub.dk

Bestyrelsen har udfærdiget et oplæg til en fremtidig organisering af arbejdet. Dette er vedhæftet.

Der kan stilles spørgsmål til dette eller kommenteres på det ved generalforsamlingen.

Vi håber at se mange til et par gode timer

pbv

Carsten Jensen

Formand

Organisering ver 3.docx

Denne artikel er skrevet af Marie Munk og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Jernløse Boldklub.
Kilde: Jernløse Boldklub
Flere artikler