Skatterådet bekræfter, at Fors skal opkræve moms på affald i Holbæk Kommune

Foto: Fors A/S.
dato

Skatterådet slår nu fast, at selskabet Fors Affald Holbæk A/S som privatretligt selskab skal opkræve moms på håndtering af dagrenovation i Holbæk Kommune. Rådet bekræfter dermed Fors’ egen vurdering fra 2023.

Skattestyrelsen udgav i november 2023 et styresignal for momsopkrævning på kommuners levering af renovationsydelser. Ifølge styresignalet skulle kommuner nu ikke længere opkræve moms af renovationsydelsen. Styresignalet var dog uklart for de tilfælde, hvor dagrenovationsopgaven varetages af kommunalt ejede aktieselskaber.

Fors er et forsyningsselskab ejet af kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde. I forbindelse med udgivelsen af styresignalet i 2023 vurderede Fors i samråd med en række eksterne rådgivere, at Fors Affald Holbæk A/S ikke kunne anses for at være en integreret del af Holbæk Kommune og dermed var et privatretligt selskab - og derfor fortsat skulle opkræve kunderne moms af renovationsydelsen.

Skatterådet bekræfter nu den vurdering:

”Vi har udelukkende intention om at gøre tingene korrekt. Ud over vores egen vurdering, som vi også indhentede rådgivning til udefra, bad vi derfor også Skatterådet om en bindende udtalelse om Fors Affald Holbæk A/S. Den er kommet nu og når til samme konklusion, som vi gjorde i 2023 - at Fors Affald Holbæk A/S er et privatretligt selskab, der derfor er forpligtet til at opkræve moms på dagrenovationsopgaven,” siger økonomidirektør i Fors Majken Simonsen.

Fors er drevet efter hvile-i-sig-selv-princippet. Det betyder, at selskabet ikke må give overskud eller underskud. Derfor beregnes priserne ud fra, hvad det koster at drifte en affaldsordning – og ikke efter hvor mange penge, der kan tjenes til ejerne.

Kilde: Fors A/S
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.