Teamleder til dagtilbudsområdet

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Brænder du for at styrke kvaliteten i de danske dagtilbud? Har du en vision for, hvordan vi understøtter forvaltninger og dagtilbud med viden og rådgivning om arbejdet med at udvikle de pædagogiske læringsmiljøer, når kvaliteten er utilstrækkelig? Og kan du motivere og lede teamets vidensmedarbejdere og praksiskonsulenter, så vi skaber størst mulig værdi for praksis? Så er stillingen som teamleder i Team Dagtilbud Viden og Praksis måske noget for dig?Hvad skal vi lykkes med? Danske dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer. Som teamleder for Team Dagtilbud Viden og Praksis skal du, med afsæt i dagtilbudsloven, de politiske aftaler på området og viden fra forskning og praksis, sætte en klar retning for STUKs udgående kvalitetsarbejde på dagtilbudsområdet. Vi vejleder og rådgiver kommunale forvaltninger, dagtilbudsledere og pædagogiske medarbejdere om, hvordan de kan styrke kapaciteten til at løfte den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddene. Ambitionen er at skabe stærke læringsmiljøer, der løfter alle børn. I det udgående arbejde har vi et særligt fokus på, at rådgivningen målrettes de kommuner og dagtilbud, hvor behovet for at styrke kvaliteten for børn i udsatte positioner er størst og kommer flest til gavn.

Du skal sammen med et stort team med 20 medarbejdere lykkes med:

 • at udvikle og formidle ny viden, der kan inspirere og åbne nye veje til kvalitetsudviklingen på dagtilbudsområdet.
 • at understøtte, at viden bliver bragt i spil i praksis gennem netværk, kvalitetssaloner, konferencer mv.
 • at sikre målrettet rekruttering af kommuner og høj kvalitet i praksiskonsulenternes udgående rådgivning. Rekruttering, intensitet og indhold i rådgivningen skal sikre, at vi målretter ressourcerne, der hvor behovene er størst.
 • et tæt samarbejde med resten af ministeriet, så vi taler med en stemme ud i sektoren og kan levere ministerbetjening af høj kvalitet.


Om dig Vi leder efter en teamleder, der har ambitioner for og mod på ledelse. Du kan godt være ny som formel leder, men du har gjort dig erfaringer med ledelsesopgaver. Vi ser gerne, at du har erfaring fra og viden om dagtilbudsområdet og et indgående kendskab til sektoren, men du kan også have beskæftiget dig med ledelse eller med børn og unges uddannelse, læring og trivsel i en anden kontekst.

Vi lægger vægt på, at du:

 • kan omsætte de overordnede politiske rammer, aftaler og mål, så de giver mening for medarbejdere og sektor.
 • er en dygtig personaleleder, der deler styrelsens ambition om feedback som et helt centralt omdrejningspunkt i en lærende organisation
 • arbejder analytisk med kvalitetsudvikling med afsæt i viden, metoder, data samt en dyb forståelse for lovgivning og praksis
 • formår at prioritere og uddelegere, så vi når i mål med vores opgaver
 • har mod på også at lede tværgående opgaver i centeret, herunder samarbejde med det andet team på dagtilbudsområdet, Team Dagtilbud Rammer og Tilsyn
 • har gode samarbejdsevner – både i det eksterne og interne samarbejde
 • kan lede og motivere medarbejdere med stor og mangeartet faglig viden og kapacitet
 • har stærke kompetencer inden for driftsledelse, herunder styring af projektøkonomi.
Vi forventer, at du har en relevant kandidatuddannelse og gerne en lederuddannelse. Du kommer med solid erfaring, der er relevant for de opgaver, vi løser og kan dokumentere gode resultater fra dit hidtidige virke.

Om os Center for Udgående Kvalitetsarbejde ledes af to kontorchefer og syv teamledere. Du kommer til at indgå i en ledelsesgruppe, hvor vi lægger vægt på:

 • At levere høj kvalitet
 • At kunne se på tværs af områder og finde potentialerne for fælles opgaveløsning og udvikling
 • Et tæt samarbejde på tværs af teams som vejen til bedre resultatskabelse.
I centeret understøtter vi dagtilbud, grundskoler samt uddannelsesinstitutioner i deres arbejde med at udvikle stærke læringsmiljøer, der fremmer børn og unges læring, trivsel og dannelse. Der er ca. 125 medarbejdere i centeret, som er organiseret i teams. Centeret har et stærkt og professionelt læringsmiljø, hvor vi løbende udvikler vores opgaveløsning og de redskaber, vi bruger i den.Løn- og ansættelsesvilkår Du vil som udgangspunkt blive ansat som chefkonsulent med personaleansvar efter fællesoverenskomsten for akademikere i staten eller anden relevant organisationsaftale.

Arbejdsstedet er Tidemandsvej 1, 4300 Holbæk.

Vi ser gerne, at du begynder hos os d. 15. august 2023.Vil du vide mere? Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Lise Nordvig Rasmussen, tlf. nr. 4022 3975. Du kan også læse mere på stukuvm.dk.Sådan søger du Send din ansøgning, cv og eksamensbevis elektronisk via stillingsopslaget på vores hjemmeside www.stukuvm.dk/job-i-styrelsen senest onsdag den 14. juni 2023.

Det forventes, at der vil blive afholdt to samtalerunder i henholdsvis uge 25 og 26. I forbindelse med anden runde af ansættelsessamtalen vil du blive stillet en caseopgave.Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er en styrelse under Børne- og Undervisningsministeriet.

Vi ønsker, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets og ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund – vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Holbæk Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Holbæk, Tidemandsvej 1, 4300 Holbæk

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=169510&DepartmentId=10351&MediaId=3809&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5843784

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet